Menu

Nieuws

Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws en bezoek regelmatig
onze nieuwspagina.

Lees meer

Zoek je dagopvang (doggy day care), privé opvoeding op maat? De eerste stapjes naar een opgevoede hond/pup

Bij tante Brats ben je aan het
juiste adres!

Contacteer ons!
Inschrijvingsformulier

Ga met een gerust hart op vakantie

Bent u voor een dag of een langere periode weg en kan u uw hond niet meenemen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt uw hond met een gerust hart bij ons achterlaten. Wij verzorgen hem met heel veel liefde zodat hij de periode waarin u afwezig bent vlot doorkomt.

Wanneer wij volzet zijn kan u beroep doen op onze uitlaatdienst.   Vraag ons vrijblijvend hiernaar, overnachting bij uw huisdier is ook mogelijk. 

Tarieven

€30,00 per overnachting voor gecastreerde/gesteriliseerde honden.

Extra €25,00 de dag van ophalen in de namiddag

           €15,00 de dag van ophalen in de voormiddag

€35,00 per overnachting voor NIET GECASTREERDE/GESERILISEERDE honden

Extra €25,00 de dag van ophalen in de namiddag

                                                                                    €15,00 de dag van ophalen in de voormiddag

                                                                        

U kan uw hond elke dag van de week binnen brengen of komen ophalen, ook in het weekend en op zon-en feestdagen. Het uur van binnen brengen en ophalen spreken we af.  Logeren, spelen, knuffelen, wandelen, zwemmen, training,  borstelen, verzorging van gezicht en poten, voeding, snoepjes en indien nodig Aloé Vera is in de prijs inbegrepen.

Voor meerdere honden en andere uren contacteer ons voor een offerte.

Lange opvang mogelijk na overleg :-) 

 

OPMERKING: Maar het afscheid van uw geliefde viervoeter zo kort mogelijk a.u.b, dit is voor uw hond veel beter !!!!

                         Daarom is er ook de uitgebreide kennismaking vooraf!!

 

Algemene voorwaarden

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij De Bratserkes.

 

De Bratserkes behouden zich het recht voor een cursist, hond of klant te weigeren zonder opgave van reden.

De Bratserkes behouden zich het recht prijswijzigingen door te voeren.

De Bratserkes behouden zich het recht voor de reglementen aan te passen, te wijzigen, aan te vullen of te schrappen, wanneer zij dat nodig acht, zonder opgave van reden.

 

Artikel 1 Definities

Doggy day care en logement: De persoon die er zijn bedrijf van maakt voor het tijdelijk opvangen en verzorgen van gastdieren.

Klant: De persoon of bedrijf die met het dierenpension een pension overeenkomst aangaat.

Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor een pensionovereenkomst wordt gesloten.

Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de klant en het dierenpension, waarbij het dierenpension zich verbind het gastdier voor een bepaalde tijd te verzorgen tegen een van te voren vastgestelde prijs

Verzorging: De werkzaamheden die de doggy day care en logement moet verrichten voor het welzijn van het gastdier.

 

Artikel 2 Reservering

Inschrijving:

U doet uw aanvraag via onze website www.debratserkes.be bij diensten. Uw inschrijving is bindend en behoeft geen handtekening. Ook wijzigingen en betalingsherinneringen worden per mail en sms verstuurd.

Door op de inschrijving aan te vinken gaat u akkoord met deze voorwaarden.

In de reserveringsopdracht moet het volgende vermeld staan:

1. De periode van de reservering.

2. De overeengekomen prijs.

3. De naam van de eigenaar van het gastdier en zijn adres gegevens.

4. Dag van aankomst en vertrek.

5. Naam en telefoonnummer van de dierenarts van de klant.

6. Naam en telefoonnummer van een contactpersoon.

7. Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

8. Chipnummer van het dier.

 

Artikel 3 De prijs en betaling

Na ontvangst van de bevestiging dient er een voorschot van 50% vereffend te worden deze wordt niet terugbetaald bij anulatie.

1. De te betalen prijs wordt vastgelegd in de inschrijvingsovereenkomst en is incl. BTW.

2. In de prijs inbegrepen zijn huisvesting, dagelijkse verzorging, uitstappen,  massage , voeding, aloé vera en verwennerij.

3. Bij een verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt de prijs die is vastgelegd in de overeenkomst.

 4. De voeding is in de prijs inbegrepen. Wanneer u zelf de voeding meebrengt wordt er geen korting gegeven.

 5. Tenzij anders is overeengekomen,  vindt betaling van het nog openstaande bedrag, met aftrek van een eventuele aanbetaling,  plaats in contanten direct bij het brengen van het gastdier.

7.  Een dagopvang bestaat uit 8u00.

     Een halve dag opvang bestaat uit 4u00.

     Een logement bestaat uit 24u00.

Brengen en afhalen dient te gebeuren na overleg.

Komt u uw dier halen na 13u00 dan wordt er een dagtarief aangerkend.

Komt u uw dier halen na 19u00 dan rekenen wij €5,00/uur totdat u uw hond komt ophalen.

 8. Een kennismakingsgesprek bij u thuis is gratis bij het eerste uur en binnen een straal van 5Km van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.  Na het eerste uur wordt er 10,00€ per uur aangerekend.

 Buiten deze straal wordt er €0,30/Km in rekening gebracht.

9. Wanneer u niet aanwezig bent op het kennismakingsgesprek zonder te verwittigen en waarvan te voren datum en uur zijn afgesproken wordt er een kost van €10 aangerekend.

 

Artikel 4 Wanbetaling

Bij niet betaling rekenen wij extra €50,00 administratiekosten aan, plus 15% van het bedrag exclusief btw.  En 2% per maand.

U ontvangt aanmaningen telefonisch of/en per mail.

De wanbetaling wordt onmiddellijk doorgegeven aan incasso en rechtbank, alle gemaakte kosten worden door de wanbetaler gedragen.

 

Artikel 5a Inentingen

1. De hond dient volledig ingeënt te zijn inclusief de inenting tegen kennelhoest verplicht. Honden die uit het buitenland komen moeten tevens ingeënt zijn tegen rabiës.

2. De inentingen dienen ten minste 21 dagen voor de aanvang van het verblijf te hebben plaatsgevonden.  Gelieve het paspoort van uw dier mee te brengen wanneer hij/zij binnen komt.

3. Een vlooien en tekenbestrijding voor aanvang van het verblijf is aan te bevelen.  Dit wordt door het baasje meegegeven bij de eerste dag.

4. Bij het ophalen van uw dier is een ontworming steeds aan te raden omdat hier alle gasten samen leven in één ruimte.

 

Artikel 5b Annulering

Bij het annuleren van de overeenkomst gelden de volgende verplichtingen:

1. Bij het annuleren 1 maand voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de aanbetaling.

2. Bij 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst dient 50% van de overeengekomen totaal prijs vereffend te worden.

3. Binnen 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst dient 100% van de overeengekomen totaalprijs vereffend te worden.

 

Artikel 6 Ziekte van het gastdier

1. Bij ziekte van het gastdier of het vermoeden daartoe is de verantwoordelijke van de doggy day care/hotel verplicht alle maatregelen te nemen die hem in de gegeven situatie juist voorkomen.

Wanneer blijkt dat kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, moet de doggy day care/hotel verantwoordelijke contact opnemen met de klant of diens contactpersoon.

Wanneer dit contact ondanks alle pogingen niet snel tot stand kan komen is de verantwoordelijke van de doggy day care /hotel niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

2. Bij het afhalen van het gastdier door de klant is de doggy day care/hotel verantwoordelijke verplicht alle gegevens omtrent ziekte en/of consultatie van een dierenarts aan de klant te melden.

De kosten van de dierenarts dienen door de klant betaald te worden en niet voorgeschoten te worden door De Bratserkes.

3.De klant is verplicht eventuele ziekten en/of gebreken van het gastdier te melden voor de aanvang van het verblijf. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet melden zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 Overlijden van het gastdier

1. Bij het overlijden van het gastdier gedurende het verblijf in de doggy day care/hotel  moet de doggy day care/hotel verantwoordelijke  dit zo snel mogelijk aan de klant melden, zodat der afspraken kunnen worden gemaakt betreffende het stoffelijk overschot van het gastdier.

2.Indien de pensioneigenaar geen sectie wenst te laten verrichten kan de klant dit laten doen door de eigen dierenarts. Ook kan de klant een contra-expertise van de doodsoorzaak laten doen door de eigen dierenarts.

In beide gevallen komen de daaruit voortvloeiende kosten voor de klant.

3. Op verzoek van de klant kan de doggy day care of logement verantwoordelijke  het stoffelijk overschot op kosten van de klant laten begraven of cremeren.

4. De zaakvoerster van De Bratserkes kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij het overlijden van het gastdier.

 

Artikel 8 Niet nakomen overeenkomst

1. Indien de klant zich zonder te verwittigen niet op de afgesproken aanvangsdatum met het gastdier bij de doggy day care of logement meldt is de zaakvoerster  niet verplicht de gereserveerde tijd voor de klant beschikbaar te houden.

De dag prijs van de gereserveerde tijd wordt 100% in rekening gebracht.

Indien hier overmacht in het spel is geldt dit niet.

2. Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de overeenkomst ophaalt, zal de zaakvoerster  de klant aanmanen per aangetekende brief.

Wordt hier geen gehoor aan gegeven binnen 2 weken is de zaakvoerster  gerechtigd het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen of ter adoptie aan te bieden.

De klant blijft daarbij steeds gehouden de gehele pensionprijs ( inclusief de verlenging en eventuele asielkosten) te betalen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. De zaakvoerster  is niet aansprakelijk voor schade die de gastdieren onderling berokkenen door een gevecht.  Zij gaat naar dierenartsenpraktijk "De Nekker" waar Marjan uw dier met liefde zal verzorgen.   Deze kosten zijn ten laste van de eigenaar.

2.De eigenaar van het gastdier is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door afwijkend of onaangepast gedrag van het gastdier. 

3. Wanneer het gastdier schade toebrengt aan meubilair, deuren, ramen,..... van the day car/hotel is de eigenaar hiervan verantwoordelijk en dient hij dit te melden aan zijn verzekering.

4. De Bratserkes zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht door andere dieren aan persoonlijke bezittingen die de klant in het pension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

 

Artikel 10 Klachten

1. Klachten over het uitvoeren van de doggy day care/hotel voorwaarden  moeten volledig en duidelijk omschreven, liefst schriftelijk tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst bij de ondernemer worden ingediend.

 

LET OP !!!

Honden die niet volledig ingeënt zijn of geen geldige identificatie hebben (chip of goed leesbare tatoeage) en waar geen europees dierenpaspoort van kan worden voorgelegd, kunnen alleen in onze doggy day care/hotel worden opgenomen wanneer wij de toelating hebben om alles te controleren en alles in orde te brengen.  De kosten hiervan worden gedragen door de eigenaar van het gastdier.

Loopse teefjes worden NIET toegelaten en dit omwille van de veiligheid van het gastdier en andere gasten.

 

Schrijf u via het formulier in voor onze diensten: klik hier.

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

De Bratserkes

  -   Molenstraat 151  -  2861 Onze-Lieve-Vrouw-WaverBelgië -  Ligging  -  +32 475 37 14 07 - info@debratserkes.be - debratserkes@gmail.com - BTW BE 0848 392 979
Back to Top